/* Hide footer */ #main-footer { height: 0 !important; overflow: hidden; }

Speeltafel en dispositie

Disposities in de loop van de tijd

De dispositie zoals die bij het gereed komen van de restauratie in 1975 geworden is. Achter de stemmen de vermoedelijke ouderdom.

Dispositie in 1975

Hoofdwerk (Manuaal 2) Bovenwerk I (Manuaal 3)
Prestant 16′ 1743 Prestant 8′ 1676/1743
Bourdon 16′ 1676 Roerfluit 8′ 1743
Prestant 8′ 1676/1743 Quintadeen 8′ 1676
Holpijp 8′ 1676 Fluit 4′ 1629
Octaaf 4′ 1676 Octaaf 4′ 1975
Fluit 4′ 1676 Speelfluit 3′ 1743
Quint 3′ 1676 Germshoorn 2′ 1629
Superoctaaf 2′ 1676 Nassat 1 1/3′ 1975
Mixtuur B/D 3-5 st 1676 Scherp 3 st 1975
Tertiaan 2 st 1975 Vox Humana 8′ 1676/1743
Scherp 3 st 1975 Tremulant
Trompet B/D 16′ 1743
Trompet 8′ 1743 Bovenwerk II (Manuaal 3)
Holpijp 8′ 1825
Rugwerk (Manuaal 1) Salicionaal 8′ 1825
Prestant 8′ 1743 Fluittravers 8′ 1825
Holpijp 8′ 1676 Principaal 4′ 1825
Octaaf 4′ 1743 Spitsfluit 2′ 1825
Fluit 4′ 1676/1743 Flageolet 1′ 1825
Gedakt Quint 3′ 1743/1975 Carillon D 3 st 1825
Octaaf 2′ 1676 Trompet 8′ 1825
Fluit 2′ 1743/1975
Sifflet 1′ 1975 Pedaal
Sexquialter D 3 st 1975 Prestant 16′ 1743
Mixtuur 3-4 st 1676-1743 Subbas 16′ 1790
Fagot 16′ 1790 Octaaf 8′ 1790
Tremulant Gedekt 8′ 1790
Roerquint 6′ 1790
Borstwerk (Manuaal 4) Octaaf 4′ 1790
Gedakt B/D 8′ 1790 Open Fluit 2′ 1975
Fluit B/D 4′ 1790 Bazuin 16′ 1790
Woudfluit 2′ 1790 Trompet 8′ 1790
Dulciaan 8′ 1743 Cornet 4′ 1790

Tremulant

Koppels Diversen
Pedaal – Hoofdwerk Manualen: C-c”’
Hoofdwerk – Bovenwerk Pedaal: C-d’
Hoofdwerk – Rugwerk Toonhoogte a’ = 448
Bovenwerk I – Bovenwerk II Stemming: Gelijkzwevend
Bovenwerk – Borstwerk (schuifkoppel)
Vijf afsluiters

Dispositie in 1885

De dispositie zoals die in 1885 verscheen in de bekende dispositieverzameling van M.H. van ’t Kruis.

Hoofdklavier Bovenklavier
Prestant 16′ Prestant 8′
Bourdon 16′ Quintadena 8′
Prestant 8′ Roerfluit 8′
Holpijp 8′ Viola da Gamba 8′
Octaaf 4′ Octaaf 4′
Viola 4′ Woudfluit 4′
Fluit 4′ Dolcan 4′
Quint 3′ Woudfluit 2′
Superoctaaf 2′ Carillon disc. 3 st.
Gemshoorn 2′ Vox Humana 8′
Mixtuur 3-4-5 st Clarinet 8′
Trompet 16′
Trompet 8′ Borstwerk
Prestant 4′
Rugwerk Fluit travers 8′
Prestant 8′ Salicionaal 8′
Bourdon 16′ Gedakt 8′
Holpijp 8′ Holfluit 4′
Octaaf 4′ Woudfluit 2′
Roerfluit 4′ Flageolet 1′
Speelfluit 3′ Dulciaan 8′
Octaaf 2′
Zachte fluit 2′ Pedaal
Mixtuur 3-4 st Subbas 16′
Fagot 16′ Octaaf 8′
Trombone 8′ Gedakt 8′
Roerquint 6′
Octaaf 4′
Quint 3′
Bazuin 16′
Trompet 8′
Klaroen 4′
Koppels Diversen
Pedaal – Hoofdwerk Manualen: C-c”’
Hoofdwerk – Bovenwerk Pedaal: C-d’
Hoofdwerk – Rugwerk Toonhoogte a’ = 448
Bovenwerk I – Bovenwerk II Stemming: Gelijkzwevend
Bovenwerk – Borstwerk (schuifkoppel)
Vijf afsluiters

Dispositie in 1790

De dispositie in 1790 na uitbreiding door Schnitger en Freytag.
Hoofdwerk Bovenwerk
Prestant 16′ Prestant 8′
Bourdon 16′ Roerfluit 8′
Prestant 8′ Quitadeen 8′
Holpijp 8′ Octaaf 4′
Octaaf 4′ Fluit 4′
Fluit 4′ Gemshoorn 2′
Quint 3′ Speelfluit 3′
Superoctaaf 2′ Nasard 1 1/2′
Mixtuur B 3-4 st. Voxhumana 8′
Mixtuur D 4-5 st. Scherp 3 st.
Tertiaan 2 st.
Scherp  3 st. Borstwerk
Trompet 16′ geh Gedakt 8′ geh.
Trompet 8′ Fluit 4′ geh.
Woudfluit 4′
Dulciaan 8′
Rugwerk Pedaal
Prestant 8′ Subbas 16′
Holpijp 8′ Octaaf 8′
Octaaf 4′ Gedakt 8′
Fluit 4′ Octaaf 4′
Gedaktquint 3′ Roerquint 6′
Octaaf 2′ Bazuin 16′
Fluit 2′ Trompet 8′
Sesquialter D 3 st. Cornet 4′
Sifflet 2′
Mixtuur 3-4 st
Koppels Diversen
Hoofdwerk – Bovenwerk Manualen: C-c”’
Hoofdwerk – Rugwerk Pedaal: C-d’
Hoofdwerk – Bovenwerk – Rugwerk Toonhoogte a’ = 448
Bovenwerk – Borstwerk Stemming: Gelijkzwevend
Drie afsluiters, twee trumulante, 1 windlozing, 1 calcantenklok, 7 blaasbalgen

Dispositie in 1743

De dispositie in 1743 na restauratie en uitbreiding door Hinsz.
Hoofdwerk Bovenwerk
Prestant 16′  * Prestant 8′ *
Bourdon 16′  * Quintadeen 8′
Prestant 8′ Roerfluit 8′ *
Holpijp 8′ Octaaf 4′
Octaaf 4′ Fluit 4′
Fluit 4′ Speelfluit 3′ *
Quint 3′ Gemshoorn 2′
Octaaf 2′ Nasard 1 1/2′
Mixtuur 3-4-5 st  * Scherp 8′
Scherp 3 st. Vox Humana 8′
Tertiaan  2 st. Tremulant
Trompet 16′ *
Trompet 8′ *
Rugwerk
Prestant 8′ *
Holpijp 8′
Octaaf 4′ * !
Fluit 4′
Gedekte Quint 3′
Octaaf 2′
Sifflet 2′ #
Mixtuur 3-4 st. #
Sexquialter 3 st. #
Dulciaan 8′ *
Tremulant
Koppels Diversen
Hoofdwerk-Bovenwerk Manualen: C-c”’ (49 toetsen)
Hoofdwerk – Rugwerk Pedaal: C-d’ (27 toetsen aangehangen)
Hoofdwerk – Bovenwerk – Rugwerk Toonhoogte Onbekend
Stemming: Onbekend
Drie afsluitingen
Zeven nieuwe blaasbalgen en nieuwe windkanalen, drie nieuwe sleepwindladen, drie nieuwe handklavieren, een nieuw pedaalklavier en een nieuw welbord.
* Deze registers waren geheel nieuw
# Deze registers werden deels vernieuwd
! De Octaaf 4′ op het rugwerk wordt in het rapport niet genoemd, maar was wel aanwezig.

Dispositie in 1741

De dispositie zoals Hinsz die in 1741 aantrof en daaronder zijn plan tot restauratie en uitbreiding. 
Dispositie in 1741
“Bovenste” werk Rugwerk
Prestant (na 1675) 16′ Prestant 4′
Bourdon (pedaal) 16′ —–
Prestant 8′ Holfluit 4′
Holpijp 4′ Octaaf 2′
Fluit 4′ Quintfluit 1 1/2′
Prestant 4′ Sifflet 1′
Quint 3′ Mixtuur 2-3 st.
Superoctaaf 2′ Scherp
Mixtuur 2-3 st. Sesquialter 2 st.
Scherp 2-3 st. Cornet (na 1675) 8′
Trompet (na 1675) 16′ Mixtuur (pedaal) 2′
Trompet (pedaal) 8′
Tertiaan 2′
Octaaf (pedaal) 8
Quintadeen (rugwerk) 8′
Octaaf (pedaal) 4′
—-
Gemshoorn 2′
Nasard 11/2′
Sifflet 1′
Vox Humana 8′
Plan van Hinsz
Hoofdwerk Bovenwerk
Prestant 16′ Prestant 8′
Bourdon 16′ Quitadeen 8′
Prestant 8′ Octaaf 4′
Holpijp 8′ Fluit 4′
Fluit 4′ Gemshoorn 2′
Octaaf 4′ Nasard 1 1/2′
Quint 3′ Sifflet 1′
Superoctaaf 2′ Voxhumana 8′
Mixtuur B/D 3-4 st.
Scherp B/D 2-3 st.
Trompet 16′
Trompet 8′
Tertiaan 2 st.
Rugwerk
Prestant 4′
Holpijp 8′
Fluit 4′
Octaaf 2′
——
Sifflet 1′
Mixtuur B/D 2-3 st
Scherp 2 st.
Sesquialter D 2 st.
Cornet 8′
—-
Mixtuur 3-4 st
Koppels Diversen
Onbekend Manualen: Onbekend
Pedaal: Onbekend
Toonhoogte Onbekend
Stemming: Onbekend

Dispositie in 1670

De dispositie in 1670 na nieuwbouw door Slegel.
“Bovenste” werk
Prestant 8′
Holpijp 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Quint 3′
Superoctaaf 2′
Gemshoorn 2′
Nasard 1 1/2′
Sifflet 1′
Mixtuur D 2-3 st.
Scherp 2-3 st.
Tertiaan 2′
Rugpositief Pedaal
Quintadeen 8′ Bourdon (van lood) 16′
Prestant 4′ Octaaf 8′
Holfluit 4′ Octaaf 4′
Octaaf 2′ Mixtuur op 2′
Quintfluit 1 1/2′ Trompet 8′
Sifflet 1′ Trompet 8′
Sesquialter 2-3 st. Vox Humana 8′
Mixtuur 2-3 st.
Scherp 2′
Koppels Diversen
Onbekend Manualen: 45 toetsen
Pedaal: Onbekend
Toonhoogte Onbekend
Stemming: Onbekend
Verder was er een tremulant en vijf houten blaasbalgen.
De frontpijpen waren vertind.