/* Hide footer */ #main-footer { height: 0 !important; overflow: hidden; }

Elevatieluik

November 2011: Pas ontdekt!

Elevatieluik

Elevatieluik

Op het gewelf van het derde koortravee bevindt zich een zogenaamd ‘elevatieluik’. Een vierkante opening in het gewelf met als doel op Hemelvaartsdag een Christus-voorstelling vanuit de kerk omhoog te hijsen. Ook weer een blijk van groot cultuurgevoel en religieus besef bij de Kampenaren destijds.

Voor zover mij bekend bevindt zich zo’n zelfde luik alleen in de Domkerk te Utrecht waar het vanuit de kerk nog zichtbaar is.
In Kampen is het luik in de loop der tijd dichtgemetseld en alleen nog boven, aan de gemetselde opstand zichtbaar.

Tekst en foto: Simon Laudy