Bovenkerk Kampen

Gotische kruisbasiliek uit de 12e eeuw

Pagina 2 van 2

Koororgel

In 1999 plaatste de firma Reil uit Heerde een nieuw koororgel in de Bovenkerk. Het orgel werd aan de kerk…

Een ander gezicht op de Bovenkerk…

Hinsz hoofdorgel

Over het oudste orgel, thans het Hinsz hoofdorgel, is niet veel met zekerheid te zeggen. Wel wordt aangenomen dat de…

Toren

Over de ouderdom van de toren is in het verleden lang getwist. Bij verscheidene 19de eeuwse schrijvers kan men nog…

Steendam Orgelpositief

Naast de onvolprezen orgels en een fraaie concertvleugel in de Bovenkerk is deze kathedraal van Kampen ook in het rijke…

© 2018 Bovenkerk Kampen